Colleges op Maat - Vakgerichte scholing op het gebied van fiscaliteit & accountancy

colleges op maat, colleges, college's op maat, colleges, collegesopmaat, lezing, lezingen, cursus, cursussen, fiscaliteit, fiscaal, accountancy, accountant, vlissingen, middelburg, walcheren, zeeland, brabant, goes, breda, keyn, keyn.nl

Cursus Archief

2019

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2019 (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Oudedagsverplichting: alle fiscaal- en civieljuridische aspecten (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. P.A. ter Beest

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in de praktijk: civiele en fiscale gevolgen (accountants en belastingadviseurs)
Docent: drs. Paul Schut

(R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder (accountants en belastingadviseurs)
Docent: prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Actualiteiten werkgeverszaken (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

Formeel belastingrecht (incl. boeterecht) (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. P.E. van der Waal

Omzetgerelateerde vrijstelling van Omzetbelasting (OVOB) (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. C.W. van Vilsteren

Oudedagsverplichting: alle fiscaal- en civieljuridische aspecten (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. P.A. ter Beest

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2019 en de gevolgen van Prinsjesdag 2019 voor de belastingadviseur (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Prinsjesdag 2019 en de gevolgen voor de loonadviseur (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

Bedrijfswaardering (accountants en adviseurs)
Docent: de heer C. Molenaar RA RV

2018

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2018 (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in het successierecht (accountants en belastingadviseurs)
Docent: prof. Dr. Mr. E.J.W. Heithuis

Het nieuwe ontslagrecht (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. C.W. van Vilsteren

Verliesverrekening bij BV's (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

DGA en grensoverschrijdend ondernemen (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. C.L.J.R. Douven

Renteaftrek in de Vennootschapsbelasting (accountants en belastingadviseurs)
Docent: prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2018 en de gevolgen van Prinsjesdag 2018 voor de belastingadviseur (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

BTW en internationaal zaken doen (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. C.W. van Vilsteren

Prinsjesdag 2018 en de gevolgen voor de loonadviseur (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

Valkuilen bij het indienen van de BTW-aangifte (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. C.W. van Vilsteren

2017

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2017 (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Uitfasering pensioen in eigen beheer (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. P.A. ter Beest

Faillissement: help! De curator komt... (accountants en belastingadviseurs)
Docent: ing. J.A.G. Schellekens MBA

Faillissement: adviseren met IEFSO Methode (accountants en belastingadviseur)
Docent: ing. J.A.G. Schellekens MBA

Arbeidsongeschiktheid van werknemers (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

De actieve DGA (accountants en belastingadviseurs)
Docent: prof. Dr. Mr. E.J.W. Heithuis

Optimaliseren van BV-structuren (accountants, belastingadviseurs)
Docent: mr. E.A. van Uunen

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2017 (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Prinsjesdag 2017 en de gevolgen voor de loonadviseur, alsmede de auto van de zaak (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

Nieuw huwelijksvermogensrecht (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

2016

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2016 (accountants, belasting- en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Fiscale eenheid in de Vennootschapsbelasting (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr.drs. S.A.W.J. Strik

Cursus CAO Bouw (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

Informatieplicht en boekenonderzoek (belasting- en loonadviseurs)
Docent: mr. P.W. Kok

De grensarbeider Nederland-BelgiŽ/Duitsland: fiscaliteit, sociale zekerheid, pensioen en arbeidsrecht (belasting- en loonadviseurs)
Docent: mr. C.L.J.R. Douven

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de aanmerkelijkbelangsfeer (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. dr. M.J. Hoogeveen

Grensoverschrijdende uitzending en inzending van personeel: fiscaliteit, sociale zekerheid, pensioen en arbeidsrecht (belasting- en loonadviseurs)
Docent: mr. C.L.J.R. Douven

De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. M.M. Cordua

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2016 (accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Civielrechtelijke aspecten van echtscheiding (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Fiscale aspecten van echtscheiding (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Prinsjesdag 2016 en de gevolgen voor de loonadviseur (loonadviseurs)
Docent: R.W. van Marrum

2015

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2015
Docent: mr. J. Zwagemaker

Vervallen keuzerecht buitenlands belastingplichtigen en introductie kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Docent: de heer J.J. Heuts

Ondernemingsrecht voor accountants en belastingadviseurs deel 1
Docent: prof. mr. C.A. Schwarz

Praktische aspecten doorschuiving in de Inkomstenbelasting
Docent: mr. drs. S.A.W.J. Strik

Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
Docent: mr. J.P.M. van Zijl

Actualiteiten ondernemingsrecht voor accountants en belastingadviseurs deel 2
Docent: prof.mr. C.A. Schwarz

Wijzigingen in de pensioenwetgeving
Docent: mr. P.A. ter Beest

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2015
Docent: mr. J. Zwagemaker

Rechtsvormkeuze (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. E.A. van Uunen

Fiscaal vriendelijk belonen onder de werkkostenregeling (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de winstsfeer
Docent: mr. dr. M.J. Hoogeveen

Terugkeer uit de BV (accountants en belastingadviseurs)
Docent: mr. E.A. van Uunen

Prinsjesdag 2015 en de gevolgen voor de loonadviseur (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

2014

Wijziging belastingwetgeving per 1 januari 2014
Docent: mr. J. Zwagemaker

Eigen woning en fiscus
Docent: mr. drs. S.A.W.J. Strik

Herziening ontslagstelsel, wijzigingen in de WW en actualiteiten arbeidsrecht (loonadviseurs)
Docent: mr. E.M. van den Bergh

Wettelijk erfrecht en afwikkeling van nalatenschappen (deel 1: wettelijk erfrecht)
Docent: prof. mr. F.W.J.M. Schols

Wettelijk erfrecht en afwikkeling van nalatenschappen (deel 2: afwikkeling van nalatenschappen)
Docent: prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Actueel BV-recht (accountants)
Docent: prof.mr. C.A. Schwarz

Wijzigingen in de pensioenwetgeving (loonadviseurs)
Docent: R.W. van Marrum

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders (accountants)
Docent: prof. mr. C.A. Schwarz

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2014
Docent: mr. J. Zwagemaker

Praktisch risicomanagement voor het MKB (accountants)
Docent: de heer M. de Pooter

Inlenen en uitlenen van personeel (loonadviseurs)
Docent: de heer R. Vink

De fiscus: uw businesspartner
Docent: mr. J. Zwagemaker

Interne beheersing bij MKB-bedrijven (accountants)
Docent: de heer M. de Pooter

Prinsjesdag 2014 en de gevolgen voor de loonadviseur (loonadviseurs)
Docent: de heer R.W. van Marrum

2013

Wijziging belastingwetgeving per 1 januari 2013
Docent: mr. J. Zwagemaker

Ontslagvergoedingen en loonstamrechten
Docent: mr. E.A. van Uunen

De TBS-regeling casusgewijs
Docent: mr. drs. S.A.W.J. Strik

Pensioenactualiteiten
Docent: mr. P.A. ter Beest MPLA

Arbeidsongeschiktheid en werknemers
Docent: R.W. van Marrum

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2013
Docent: mr. J. Zwagemaker

EfficiŽnt en risicogericht samenstellen (accountants)
Docent: M. van Doorn RA

Cursus Estateplanning (deel 1): Schijf van 5: testament, levensverzekering, internationaal
Docent: prof. mr. F.W.J.M. Schols

Cursus Estateplanning (deel 2): Schijf van 5: huwelijkse voorwaarden, schenking
Docent: prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Cursus Estateplanning (deel 3): Fiscale gevolgen van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht
Docent: mr. J. Zwagemaker

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters (loonadviseurs)
Docent: mr. J.P.M. van Zijl

De uitkeringstest (accountants)
Docent: A. Lok RA

Prinsjesdag 2013 en de gevolgen voor de loonadviseur (incl. plannen wijziging ontslagrecht en WW) (loonadviseurs)
Docent: R.W. van Marrum

2012

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2012
Docent: mr. J. Zwagemaker

Samenlevingsvormen in beweging
Docent: mr. G. Herwig

Fiscale aspecten flex-BV en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de vennootschapsbelasting
Docent: mr. S.A.W.J. Strik

Pensioen van werknemers
Docent: de heer R.W. van Marrum

Flexibilisering van het BV-recht
Docent: mr. dr. H. Koster MA

Bedrijven in moeilijkheden
Docent: mr. S.E. Bult

Werkkostenregeling in de praktijk
Docent: de heer R.W. van Marrum

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari 2012 tot 1 september 2012 (inclusief afspraken lente-akkoord)
Docent: mr. J. Zwagemaker

Loonheffing en grensoverschrijdende arbeid
Docent: mr. C.L.J.R. Douven

De DGA op zoek naar de grens
Docent: mr. J. Zwagemaker

Tarieven en vrijstellingen in de omzetbelasting
Docent: mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen

Prinsjesdag 2012 en de gevolgen voor de loonadviseur
Docent: de heer R.W. van Marrum

2011

Wijziging belastingwetgeving per 1 januari 2011
Docent: mr. J. Zwagemaker

Arbeidsongeschiktheid van werknemers en herverzekeren / pensioenactualiteiten werknemers
Docent: R.W. van Marrum

Bedrijfsopvolging in de praktijk
Docent: mr. drs. S.A.W.J. Strik

Ontslag van werknemers en actualiteiten arbeidsrecht
Docent: mr. G.S. Beumer

Bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst
Docent: mr. G.S. Beumer

De TBS-regeling in 2011
Docent: mr. E.A. van Uunen

Prinsjesdag 2011 en de gevolgen voor de loonadviseur
Docent: R.W. van Marrum

Actualiteiten in de omzetbelasting
Docent: prof. mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen

Pensioenontwikkelingen in het algemeen en voor DGA in het bijzonder
Docent: mr. P.A. ter Beest

2010

Loonadministratie, van signaal naar advies
Docent: R.W. van Marrum

Fiscaal vriendelijk belonen: een must, een hype of een aflopende zaak?
Docent: R. Vink

Herstructureringen in de Vennootschapsbelasting
Docent: mr. E.A. van Uunen

Prinsjesdag 2010 en de wijzigingen voor de loonadviseur per 1 januari 2011
Docent: R.W. van Marrum

De gewijzigde bedrijfsopvolgingsregeling in het successierecht
Docent: mr. C.J.M. Martens

2009

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2009
Docent: mr. J. Zwagemaker

Actualiteiten in de Inkomstenbelasting
Docent: mr. drs. S.A.W.J. Strik

Internationaal belastingrecht
Docent: mr. P.A.G.M. Cools

Lijfrentebanksparen
Docent: mr. P.A. ter Beest

De WWFT in de praktijk
Docent: dr. J.A. Booij, drs. J.L.C. Joppe RA en mr. R.J.P. Lugard

De nieuwe personenvennootschap
Docent: prof. mr. M.J.A. van Mourik

2008

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2008
Docent: mr. J. Zwagemaker

De nieuwe Personenvennootschap
Docent: mr. drs J.L. van de Streek

Actualiteiten voor de DGA
Docent: mr drs S.A.W.J. Strik

Belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid tussen Nederland en België
Docent: J.J. Heuts

Sociale verzekeringen bij grensoverschrijdende arbeid tussen Nederland en België
Docent: drs. J.J.G. Sijstermans

2007

Fusies/splitsingen/reorganisaties: fiscale mogelijkheden voor een optimaal resultaat voor de DGA
Docent: mr. drs. S.A.W.J. Strik

Arbeidsrecht voor de dagelijkse praktijk
Docent: J.P.M. van Zijl

De deelnemingsvrijstelling in de Vennootschapsbelasting
Docent: Mr. drs. S.A.W.J. Strik

De fiscale eenheid in de Vennootschapsbelasting
Docent: Mr. J. Zwagemaker

Renteaftrekbeperkingen in de Vennootschapsbelasting
Docent: Mr. drs. S.A.W.J. Strik

De BV in en BV uit (fiscale en civiele aspecten)
Docent: Mr. J. Zwagemaker


2006

Cursus: Wetswijzigingen Belastingplan 2007
docent: Mr. J. Zwagemaker

Cursus: Fiscaal Vriendelijk belonen
docent: Mr. J. Zwagemaker

Cursus: VPB Plan 2007
docent: Mr. J. Zwagemaker

Cursus: Civiele aspecten van verhuur onroerende zaken
docent: Mr. M.H.P. de Wit

Cursus: Omzet- en overdrachtsbelasting m.b.t. onroerende zaken
docent: Mr. Drs. W.A.P. Nieuwenhuizen

Cursus: Wonen en werken in ťťn pand
docent: Mr. J. Zwagemaker

Cursus: Wijzigingen in de belastingwetgeving 2006
docent: Mr. J. Zwagemaker

Cursus: Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting
docent: dr. E.J.W. Heithuis

Cursus: Wijzigingen met betrekking tot de personenvennootschappen
docent: prof. mr. C.A. Schwarz


2005

Cursus: Oudedagsvoorziening van de IB-ondernemer
docent: J.M. van Harten MPLA

Cursus: Afschaffing vut en prepensioen
docent: mr. P.A. ter Beest

Cursus: Introductie levensloopregeling
docent: mr. P.A. ter Beest

Cursus: Huwelijk en partnerschap in de fiscale wetgeving
de heer mr. M.A. de Kleer

Cursus: De Ďechtelijkeí woning
de heer mr. G.A.C. Aarts

Cursus: Pensioen/toekomstvoorziening
de heer mr. P.F.H. Weishaupt

Cursus: Belastingplan 2005

Cursus: Civielrechtelijke Aspecten van het Faillissement

Cursus: Ondernemen in zwaar weer

Cursus: De aansprakelijkheid van de DGA voor zijn BV

Contact

Colleges op Maat
Postbus 47
4380 AA Vlissingen

Tel: (06) - 20135856
Fax: (0118) - 475731
info@collegesopmaat.nl