Docenten

Onderstaand het overzicht van de docenten die regelmatig cursussen voor ons verzorgen. Alle docenten zijn gerenommeerde sprekers, hebben gedegen kennis van zaken en zijn bovendien op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.

Drs. P.A. (Paul) Schut

Drs. P.A. (Paul) Schut (fiscaal econoom) is als estate planner verbonden aan Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem. Al meer dan 25 jaar adviseert hij vermogende particulieren en DGA’s met betrekking tot hun financiële en estate planning, zowel nationaal als internationaal. Paul geeft veel lezingen en cursussen op zijn vakgebied, onder andere voor RB, SRA en notarissen. Daarnaast is hij  auteur voor Vakstudie Nieuws en andere fiscale vakbladen.

mr. P.A. ter Beest

Mr. P.A. ter Beest is eigenaar van PensioenPodium, een onafhankelijk pensioenmedium. Peter is een onafhankelijke pensioenspecialist in de breedste zin van het woord. Tot eind 2012 was hij als directeur/partner verbonden aan Akkermans & Partners een toonaangevend “full service” pensioenbedrijf, waaraan hij thans op parttime basis is verbonden als associate partner. Peter is afgestudeerd in notarieel recht en voormalig kandidaat-notaris. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering omtrent pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen vanuit fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch oogpunt. Hierin richt hij zich met name op de accountants- en belastingadviespraktijk, waarbij met name de pensioenregeling van de DGA centraal staat. Tevens is heer ter Beest als docent verbonden aan Akkermans & Partners Cognitief. Daarnaast treedt hij regelmatig op als spreker voor diverse bijeenkomsten en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Mr. M. (Marian) M. Cordua

Mw. Mr. M.(Marian) M. Cordua is sinds 2008 als vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk. Marree & Van Uunen Belastingadviseurs geeft fiscaal en juridisch advies met een hoge praktische waarde aan accountants, administratriekantoren, belastingadviseurs, advocaten, notarissen en ondernemers die werkzaam zijn in het MKB. Naast deze adviespraktijk treden de vennoten op regelmatige basis op als docent voor fiscale opleidingen en cursusbijeenkomsten.

drs. O.M. (Onno) de Groot

Drs. O.M. (Onno) de Groot is sinds 2011 als vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk. Marree & Van Uunen Belastingadviseurs geeft fiscaal en juridisch advies met een hoge praktische waarde aan accountants, administratriekantoren, belastingadviseurs, advocaten, notarissen en ondernemers die werkzaam zijn in het MKB. Naast deze adviespraktijk treden de vennoten op regelmatige basis op als docent voor fiscale opleidingen en cursusbijeenkomsten.

J.M. van Harten MPLA

Jan van Harten is Managing Partner bij &Gommer Pensions Group en adviseert directies, management, HR en ondernemingsraden. Hij staat voor zijn opdrachtgevers. Zijn analyses zijn messcherp en zijn adviezen zijn duidelijk. Hij onderhandelt altijd vanuit het grotere belang. Jan is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en heeft daarnaast een bedrijfskundige én bedrijfsadministratieve studieachtergrond. Hij is in staat complexe pensioenvraagstukken op een begrijpelijke manier te communiceren. Jan van Harten (1972) is sinds 1995 werkzaam als pensioendeskundige in de pensioenbranche en heeft diverse management-, advies- en bestuursfuncties bekleed. Hij is als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen, waaronder de Oysterwyck Hogeschool en spreker op verschillende seminars. Hij wordt ook regelmatig door Gommer & Partners Pensioen Advocaten als adviseur ingeschakeld.

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan de (thans) Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Hij is thans hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar fiscaal recht aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij als wetenschappelijk adviseur verbonden aan BDO Belastingadviseurs. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. De heer Heithuis schrijft regelmatig artikelen in de fiscale vakpers en heeft diverse boeken op zijn naam staan. Voorts treedt hij regelmatig op als spreker op cursussen, seminars, symposia en congressen. Hij is tot slot hoofdredacteur van Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht.

mr. dr. M.J. Hoogeveen

Mascha Hoogeveen heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg waar zij ook is gepromoveerd. Vanaf 1985 werkt zij bij de Belastingdienst en sinds 1996 doceert zij ook aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. In 2011 is zij gepromoveerd op de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zij verzorgt regelmatig cursussen over dit onderwerp.

mr. F.H. van der Kamp

Frits van der Kamp heeft sinds 2008 als fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht een eigen adviespraktijk, met een bijzondere focus op de echtscheidingsfiscaliteit, de eigen woning en toekomstvoorzieningen. Als fiscaal jurist heeft hij sinds 1995 ruime ervaring met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers, onder meer opgedaan gedurende ruim 11 jaar bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Frits verzorgt regelmatig seminars en doceert ruim 20 jaar aan vele (postacademische) opleidingsinstituten als gecertificeerd docent voor fiscalisten, registeraccountants, echtscheidingsadvocaten, notariaat en mediators. Hij publiceert regelmatig en is verbonden als vaste medewerker aan het Vakblad Financiële Planning. Frits studeerde Nederlands Recht te Nijmegen en Fiscaal Recht te Leiden.

mr. B. (Benne) van Leeuwen

Mr. Benne van Leeuwen zal een voordracht houden over de turboliquidatie. Daarbij zal hij eerst kort aandacht besteden aan het faillissementsrecht en de plaats van de turboliquidatie binnen dat kader. Hij zal dan ingaan op verschillen tussen de turboliquidatie en de liquidatie middels faillissement. Ook zal hij aandacht geven aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder als vereffenaar en de aansprakelijkheid van bestuurders bij liquidatie.

Kort samengevat zullen drie hoofdonderwerpen langs komen, te weten: liquidatie door middel van faillissement en de positie van verschillende schuldeisers daarbij, de turboliquidatie en de tijdelijke wet die 1 juli 2023 in werking treedt en de aansprakelijkheid waar bestuurders steeds rekening mee moeten houden.

R.W. van Marrum

De heer R.W. van Marrum is eigenaar van adviesburo Operius en adviseert het MKB over werkgeverszaken. Tevens is hij docent van diverse cursussen voor loonadviseurs en salarisadministrateurs.

De heer C. Molenaar RA RV

Cor Molenaar is (mede)directeur/eigenaar van Extendum, een adviesorganisatie voor accountantskantoren. Vandaag de dag houdt hij zich, naast het besturen van de organisatie, voornamelijk bezig met corporate finance trajecten. Het begeleiden van koop/verkoop van ondernemingen, alsmede het adviseren bij (her)financieringen en reorganisaties/herstructureringen staan centraal. De interesse voor corporate finance heeft Cor in de loop der jaren ontwikkeld. “Je belandt middenin de strategie en het bestaansrecht van de onderneming. En dat in combinatie met de waarderingstechniek, het doel de transactie te optimaliseren en een stukje psychologie, maakt dit voor mij een mooi vak,” aldus Cor. Om zijn kennis uit te breiden heeft Cor naast de RA opleiding ook de opleiding tot Register Valuator (erkend bedrijfswaardeerder) voltooid. Cor heeft een schat aan ervaring op het gebied van accountancy en advisering. Al sinds 1976 is hij, werkzaam in de branche. Begonnen bij diverse accountantsorganisaties en sinds de jaren negentig staat de advisering binnen het MKB centraal in zijn dagelijks werk. Daarnaast is zijn ervaring als bedrijfsadviseur op het gebied van insolventie zeer uitgebreid en is hij financieel directeur geweest bij een internationale productieonderneming. Dit allemaal heeft er toe geleid dat Cor vanuit zijn kennis en praktijkervaringen, in de loop der jaren mooie cursussen heeft ontwikkeld. Hij draagt met veel plezier deze kennis- en praktijkervaring over door middel van cursussen op het gebied van o.a. bedrijfswaarderingen, cijferanalyse, due diligence, Business Modellen Actief Advies, overname van het familiebedrijf en ondernemingen in zwaar weer.

mr. dr. J.P. Quist

Mr. dr. J.P. (Jeroen) Quist heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn afstuderen (in 2002) is hij als advocaat aan de slag gegaan. Thans is hij als partner verbonden aan Wolf Legal in Vlissingen. In 2014 is Jeroen aan voornoemde universiteit gepromoveerd op het proefschrift met de titel: Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht. Sindsdien is hij als universitair docent verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is Jeroen redactielid van Tijdschrift ArbeidsrechtPraktijk (TAP) en publiceert hij regelmatig, onder meer op het gebied van het arbeidsrecht.

drs. P. Schut

Drs. Paul Schut (fiscaal econoom) is als estate planner verbonden aan Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem. Al meer dan 25 jaar adviseert hij vermogende particulieren en DGA’s met betrekking tot hun financiële en estate planning, zowel nationaal als internationaal. Paul geeft veel lezingen en cursussen op zijn vakgebied, onder andere voor RB, SRA en notarissen. Daarnaast is hij auteur voor Vakstudie Nieuws en andere fiscale vakbladen.

mr. E.A. van Uunen

Mr. E.A. van Uunen heeft ruim 25 jaar ervaring in de adviespraktijk en is gespecialiseerd op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfsopvolging en dga-problematiek. Vanaf 2000 participeert hij in de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs, een adviespraktijk op het gebied van fiscale en juridische vraagstukken. Verder heeft mr. Van Uunen tal van publicaties op zijn naam staan en verzorgt hij cursussen voor een aantal beroepsorganisaties, zoals NOAB, NOvAA, SRA, NFB.

Willem Veldhuizen

Per 1 september 2017 heeft Willem Taxsample opgericht. Hij werkt als onafhankelijk statistical auditor en Tax Data Scientist. Zijn specialisme ligt op het snijvlak van IT-audit, belastingen, data-analyse en statistische steekproeven. In de afgelopen 30 jaar heeft hij ruime ervaring opgedaan met internal audit, fiscale audit en statistische steekproefonderzoeken bij alle typen organisaties voor alle (Nederlandse) belastingmiddelen en Douane. In samenwerking met de in- en/of externe fiscalist stelt hij vast in hoeverre de fiscale beheersing adequaat heeft gewerkt. Hieraan voorafgaand heeft hij 5 jaar als Director Statistical Audit Tax bij KPMG Meijburg & Co en 25 jaar als (EDP-)auditor bij de Belastingdienst gewerkt.

mr. C.W. van Vilsteren

Mr. C.W. van Vilsteren houdt zich bezig met de advisering op het gebied van BTW voor overheidsinstellingen en bedrijven. Naast het geven van praktische adviezen bestaan haar werkzaamheden voor een groot deel uit het doorlichten van organisaties op de aanwezigheid van fiscale valkuilen en het schrijven en implementeren in de administratieve organisatie van BTW-handboeken op maat voor grote ondernemingen en instellingen. Tevens begeleidt Carola in het kader van Horizontaal Toezicht veel risico analyses, TCF projecten en doet zij, door de Belastingdienst geaccordeerde, steekproeven. Carola van Vilsteren is in staat ingewikkelde BTW kwesties te vertalen naar concrete en praktische vraagstukken. Deze vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd en hiervoor wordt een concrete en praktisch uitvoerbare oplossing aangeboden. Carola is communicatief zeer vaardig en heeft een groot doorzettingsvermogen. Ondanks dat Carola aandacht heeft voor ruimere opvattingen opereert zij zeer daadkrachtig en besluitvaardig. Zij is gewend in teamverband te werken en indien nodig de leiding te nemen.

mr. P.E. van der Waal

Na de middelbare school heeft mr. P.E. (Elly) van der Waal Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (richting civiel recht en bedrijfsjuridisch). Daarna is Elly in dienst getreden bij de Belastingdienst en heeft zij de post-doctorale opleiding belastingrecht gevolgd aan de Rijks Universiteit te Leiden. Elly is inmiddels 30 jaar in dienst bij de belastingdienst en heeft op meerdere kantoren in Zeeland gewerkt. De laatste jaren is zij werkzaam als vaktechnisch coördinator formeel recht en boete voor de belastingkantoren MKB Breda en Middelburg. Daarnaast is zij werkzaam als docent bij de Belastingdienst Academie (het interne opleidingsinstituut van de belastingdienst).

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.