Cursusaanbod

Liquidatie van vennootschappen middels faillissement en middels turboliquidatie en aansprakelijkheid van bestuurders bij liquidatie

Voor accountants en belastingadveurs

maandag 9 oktober 2023
17.30 - 20.00

Mr. Benne van Leeuwen zal een voordracht houden over de turboliquidatie. Daarbij zal hij eerst kort aandacht besteden aan het faillissementsrecht en de plaats van de turboliquidatie binnen dat kader. Hij zal dan ingaan op verschillen tussen de turboliquidatie en de liquidatie middels faillissement. Ook zal hij aandacht geven aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder als vereffenaar en de aansprakelijkheid van bestuurders bij liquidatie.

Kort samengevat zullen drie hoofdonderwerpen langs komen, te weten: liquidatie door middel van faillissement en de positie van verschillende schuldeisers daarbij, de turboliquidatie en de tijdelijke wet die 1 juli 2023 in werking treedt en de aansprakelijkheid waar bestuurders steeds rekening mee moeten houden.

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 en de gevolgen van Prinsjesdag 2023 voor de belastingadviseur

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 25 oktober 2023
17.30 - 20.00

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, hebben wij gemeend (naast de gebruikelijke bijeenkomst begin januari 2024 over de wijzigingen in het belastingstelsel per 1 januari 2024) een extra bijeenkomst te organiseren op woensdag 25 oktober 2023.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 aan de orde (w.o. de ontwikkelingen t.a.v. box 3) en wordt u bijgepraat over de (omvangrijke) belastingplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. In kort tijdsbestek wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

Prinsjesdag 2023 en de gevolgen voor de loonadviseur.

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 6 november 2023
17.30 - 20.00

Op Prinsjesdag 2023 zullen naar verwachting de nodige veranderingen worden aangekondigd. De heer Van Marrum zal met name de voor de loonadviseur van belang zijnde wijzigen op heldere wijze uiteenzetten.

Actualiteiten arbeidsrecht (w.o. wetsvoortel concurrentiebeding en beëindigingsovereenkomst)

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 4 december 2023
17.30 - 20.00

Momenteel wordt op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hard gewerkt aan een wetsvoorstel dat mogelijk leidt tot een drastische wijziging van het concurrentiebeding. Jeroen Quist zal ons op 4 december alle details uit de doeken doen. Ook zal hij aandacht besteden aan ontwikkelingen rond de beëindigingsovereenkomst en aan andere ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht.

Om zo actueel mogelijk te zijn, zal het definitieve programma kort voor de cursus worden samengesteld.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2024

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 10 januari 2024
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Zeker is dat dit ook per 1 januari 2024 het geval zijn.

prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.