Cursusaanbod

Actualiteiten estateplanning

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 28 november 2022
17.30 - 20.00

Door jurisprudentie en wetgeving verandert het speelveld van estate planning doorlopend. Wat is belangrijk en welke mogelijkheden biedt het?

In deze cursus krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden handvatten voor uw advisering.

Wat kunt u (niet) bereiken met een en/of rekening en het wijzigen van het huwelijksgoederenregime of het aangaan van een breukdelen gemeenschap.

Is een schenking binnen 180 dagen voor overlijden nu wel of niet belast voor de erfbelasting?

Ook de gevolgen van renteafspraken na een overlijden worden besproken. Tot slot worden een paar pakkende voorbeelden gegeven van instrumenten die een testament kunnen opvrolijken (en waarmee de belastingdruk flink kan worden verlaagd).

Aan de orde komen in ieder geval:

  • Huwelijksgoederenrecht: actualiteiten jurisprudentie met link naar de praktijk (beperkte gemeenschap van goederen, wijzigen aandeel in gemeenschap, art. 10 SW, etc.)
  • Schenken: Art. 12 Successiewet/180 dagen.
  • Testament en renteafspraken: hoe, wanneer? Erfrecht of schenking? Afvullegaat.
  • Overlijden: kort na elkaar / rampenclausule.
  • Testamentaire bepalingen: spelen met het testament.

Op 28 november zullen ook op dat moment andere actuele ontwikkelingen op het gebied van

estateplanning aan de orde komen. Er wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden.

Bijzondere bedingen in arbeidsovereenkomsten

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 12 december 2022
17.30 - 20.00

In veel arbeidsovereenkomsten worden zogenoemde “bijzondere bedingen” opgenomen. Denk daarbij aan het concurrentie- en/of relatiebeding, het proeftijdbeding, het geheimhoudingsbeding, het boetebeding, het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Voor zover deze bedingen in de wet geregeld zijn, dienen zij te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Maar welke voorwaarden stelt de wet nu precies? Ook is van belang om op de hoogte te zijn van de (recente) jurisprudentie over genoemde bedingen. Verder dient er in 2022 een EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd te worden. Deze richtlijn heeft grote gevolgen voor met name het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding.

Tijdens de cursus worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de wettelijke bepalingen over de verschillende bedingen, de belangrijkste jurisprudentie en de ontwikkelingen op Europees niveau. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de in de praktijk meest voorkomende bijzondere bedingen en die bedingen waarbij sprake is van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraak.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2023

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 11 januari 2023
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Zeker is dat dit ook per 1 januari 2023 het geval zijn.

prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.