Cursusaanbod

De top 10 huwelijkse voorwaarden voor ondernemers

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 11 maart 2024
17.30 - 20.00

Aangevuld met casuïstiek voor het praktische belang, bespreekt Frits van der Kamp op 11 maart 2024 de 10 belangrijke opties in de huwelijkse voorwaarden  van de ondernemer.

De tien geselecteerde onderwerpen welke van belang kunnen zijn (in huwelijkse voorwaarden) voor de ondernemer, luiden:

 1. De uitsluiting van partneralimentatie: kan dat?
 2. Pensioen
 3. Vergoedingsrechten
 4. Artikel 1:95a BW: een nieuw vergoedingsrecht
 5. UC clausules in de praktijk
 6. Koude voorwaarden: let op kosten huishouden!
 7. Problemen in praktijk met periodiek overgespaard verrekenbeding
 8. Een finaal verrekenbeding met modaliteiten
 9. Een gemeenschap met ongelijke aandelen
 10. Denk altijd weer even aan de “kruislingse premies”!

Voor de fiscalist is het doorgronden van de huwelijkse voorwaarden van belang: immers de afwikkeling bij leven (scheiding) of overlijden heeft grote gevolgen. Ook tussentijds is er belang: crediteuren e.d. spelen daarbij een rol.

Praktische casuïstiek zit met name in vergoedingsrechten (aflossen door de één op een schuld van de andere partner), vermogensallocatie (pensioen is wel een dingetje aan het worden (de ODV wordt langzaamaan onder de loep genomen: wat is dat nou eigenlijk..?!), maar ook ingeval van een woning (van de DGA) speelt het volop.

Kortom: een niet te missen onderwerp!

BTW in de recreatiesector

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 15 april 2024
17.30 - 20.00

Omzetbelasting en recreatieve verhuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms leidt dit tot lastige vraagstukken: welk tarief is van toepassing? Is er sprake van één of meerdere prestaties? Hoe werkt de omzetbelasting bij bemiddeling? Hoe werkt de reisbureauregeling uit?

Carola gaat op 15 april 2024 de materie met ons bespreken.

De volgende onderwerpen komen ter sprake:

 • BTW en campings (tarief, kasstelsel/factuurstelsel, voorschotten etc.)
 • BTW en bemiddelingsbureau (tarief provisie/winstmarge, kasstelsel/factuurstelsel, voorschotten, selfbilling etc.)
 • BTW en verhuur vakantiewoning (tarief, één of meerdere prestatie, KOR etc.)
 • BTW en de reisbureauregeling
 • BTW en annulering
 • Aftrek voorbelasting

Structurering van vermogen

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 mei 2024
17.30 - 20.00

Het is belangrijk dat een ondernemer die een besloten vennootschap als rechtsvorm gebruikt over een juiste vennootschapsstructuur beschikt. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt naar een ‘ideale’ structuur in de startfase (dan volstaat wellicht één bv of hooguit een dubbeldekker), in de going concern fase (dan is doorgaans minimaal een dubbeldekker gewenst) of in de verkoopfase (dan moet vaak minstens drie jaar tevoren een dubbeldekker of zelfs een drietrapsraket zijn gecreëerd). Het accent van de cursus ligt dus niet zozeer op bedrijfsopvolgings- of migratietrajecten (aandelenfusie, bedrijfsfusie, fiscale eenheid, splitsing,.e.d.) maar vooral op het vraagstuk wanneer je welke structuur moet willen hebben.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Zin en onzin van holdingstructuren
 • Zin en onzin van vastgoed-bv’s
 • Zin en onzin van meerdere werkmij’en
 • Zin en onzin van aparte materieel-bv’s
 • Zin en onzin van een StAK
 • Zin en onzin van contracten bij samenwerkende aandeelhouders: aandeelhouders- en stemovereenkomsten en directiereglementen

Gebruikelijk loon DGA

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 17 juni 2024
17.30 - 20.00

Het gebruikelijk loon is een belangrijk instrument bij het fiscaal optimaliseren van de financiële planning van de dga. Afwijken van het bedrag van het gebruikelijk loon mag, maar zorg dan wel voor goede bewijsmiddelen. Het onjuist vaststellen van het gebruikelijk loon kan namelijk achteraf tot vervelende discussies met de belastinginspecteur leiden en zelfs tot hoge boetes als niet aangetoond kan worden waarom er een lager gebruikelijk loon is gehanteerd.

Tijdens de cursus komt de beloning van een dga aan de orde, met de nadruk op wat in een bepaalde situatie het gebruikelijk loon van een dga hoort te zijn.

De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Dividend uit de eigen bv: formeel dividend en verkapt dividend
 • Gebruikelijk loon:
  • intene maatman
  • externe maatman
  • wat valt onder loon
  • deeltijd dga’s en dga’s met meerdere dienstbetrekkingen bij bv’s
 • Wanneer speelt de afroommethode nog wel?
 • Managementfees

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.