Cursusaanbod

Tax Technology: belastingcontrole met steekproeven

Voor accountants en belastingadviseurs

donderdag 2 juni 2022
16.00 - 21.00

Door het Register van Belastingadviseurs is voor het jaar 2022  het PE-onderwerp Tax Technology verplicht gesteld. De reden is dat de beroepsgroep goed voorbereid moet zijn op de digitale ontwikkelingen. In het jaar 2022 dienen 4 PE-punten te worden behaald door het volgen van cursussen over Taks Technology.

De komende jaren zal het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst weer verder worden opgevoerd. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in data-analyse en steekproeven. Naast hetgeen de Belastingdienst heeft gepubliceerd over haar controleaanpak, ontwikkelt zij deze intern voortdurend door. Hoe kan de adviseur zich gedegen voorbereiden op zo’n complex onderzoek? Elke fase van het controleproces heeft haar eigen dynamiek en risico’s. Hoe krijgt u inzicht in deze risico’s en op welke wijze kunt u hierop anticiperen?

 

Tijdens deze cursus laten wij u zien hoe de Belastingdienst een controle uitvoert, welke fases daarin zijn te onderkennen en hoe u zich daar effectief op kunt voorbereiden. Hoe borgt u de bewijspositie van uw cliënt en welke afspraken kunt u met de Belastingdienst maken over de opzet, uitvoering en evaluatie van de steekproeven.

  Doelen cursus

 • U weet op welke wijze de Belastingdienst een boekenonderzoek en steekproef uitvoert.
 • U kunt de risico’s inschatten per fase van een steekproefonderzoek.
 • U weet hoe de Belastingdienst de steekproef opzet en evalueert.
 • U weet hoe u de bewijspositie van uw cliënt kunt borgen en op welke wijze tegenbewijs kan worden geleverd.

Onderwerpen cursus

 • Modellen in Controleaanpak Belastingdienst.
 • Bijzondere posten en afspraken vooraf.
 • Scope en extrapolatie.
 • Materialiteit en controletolerantie.
 • Dual purpose en reductie.
 • Populatie en steekproeven.
 • Auditwaarde en controlerichting.
 • Aggregatie en subsampling.
 • Foutsoorten en verrekening.
 • Evaluatie en tegenbewijs.

BTW en concern

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 juni 2022
17.30 - 20.00

BTW en aandelenbezit is niet altijd even makkelijk te doorgronden. Met name de positie van houdstermaatschappijen en het eventuele recht op aftrek van voorbelasting is vaak de aanleiding voor discussie met de Belastingdienst. Maar ook het recht op aftrek bij verkoop van deelnemingen is niet altijd even duidelijk. Tijdens de cursus BTW en concern krijgt u heldere inzichten in dit onderwerp.  Na afloop van de cursus kent u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BTW en concerns.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • BTW en houdstermaatschappijen
 • BTW en fiscale eenheid
 • Aftrek van BTW bij doorbelasten kosten
 • Aftrek van BTW bij aan- en verkoop van deelnemingen
 • BTW en beleggingen
 • BTW en pensioen BV
 • BTW valkuilen en praktische tips

Wijzigingen Box 3

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 27 juni 2022
17.30 - 20.00

Met het Kerstarrest van 24 december 2021 bestempelde de Hoge Raad de huidige vermogensrendementsheffing in box 3 als onhoudbaar vanwege schending van de fundamentele rechten van belastingplichtigen, waarbij rechtsherstel moet worden verleend met een heffing over werkelijk rendement. Sindsdien is er erg veel onzekerheid en is het erg lastig om een juist advies te verstrekken.

Inmiddels heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer ingelicht over de wijze waarop rechtsherstel kan worden geboden en heeft hij zijn ideeën  over het nieuwe box 3-systeem bekend gemaakt. De staatssecretaris legt de Tweede Kamer een tweetal opties voor om rechtsherstel te bieden voor de jaren 2017 tot en met 2022. De gekozen optie zal ook de basis vormen voor de tijdelijke vormgeving van box 3 in 2023 en 2024. Daarnaast schetst de staatssecretaris op welke wijze inkomen uit vermogen vanaf 2025 wordt belast, waarbij wordt uitgegaan van werkelijk rendement.

 

 Tijdens de cursus komen de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe luidt de wettelijke systematiek van box 3 vanaf 2017?
 • Waarom kraakte de Hoge Raad die systematiek in het kerstarrest van 24-12-2021 en hoe luidt het rechtsherstel dat de HR presenteerde?
 • Wat houdt de spaarvariant als oplossing/invulling van het rechtsherstel volgens het Ministerie van Financiën in?
 • Welk vervolg heeft het Ministerie van Financiën nu in gedachten als het gaat om de uitvoering van het rechtsherstel? (Aanpassen van aanslagen, opleggen van aanslagen)
 • Hoe kan een individuele burger daarop reageren? Wanneer is het wel zinvol en niet zinvol om daarop te reageren?
 • Wat zijn de praktijktips ter zake van het rechtsherstel dat het Ministerie van Financiën ziet?
 • Hoe luidt de Overbruggingswet Box 3 voor de jaren 2023-2024?
 • Hoe luidt het nieuwe box 3-systeem vanaf 2025, waarbij het werkelijke rendement wordt belast?
 • Wat zijn de concrete taken / uitdagingen van de belastingadviseur/accountant in dit proces? Wanneer moet hij/zij in het geweer komen en wanneer moet hij/zij vooral niets doen?

 

Kortom, welke bewegingen zijn ten aanzien van de box 3-heffing zichtbaar, en wat gaat de toekomst ons op dat gebied brengen? Uiteraard zal de cursus een zeer actueel karakter hebben.

De cursus zal erg praktisch van opzet zijn. Vooral veel “do’s en don’ts”, volledig gericht op de adviseur van de klant: in welke dossiers moet hij/zij echt actief optreden en op welke wijze?

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.