Cursusaanbod

Rekentechniek en praktische aspecten van de inbreng van een IB-onderneming in een BV-structuur.

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 december 2021
17.30 - 20.00 uur

De verwachting is dat de fiscale faciliteiten voor een IB-ondernemer (eenmanszaak, vof) steeds verder worden versoberd, om zo de schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Als gevolg hiervan zal de drempel om de onderneming vanuit een besloten vennootschap te exploiteren steeds lager komen te liggen.  De cursus van 13 december is in dit verband vooraleerst een hele praktische cursus. Aan de hand van een casus wordt stap voor stap besproken hoe een IB-onderneming kan worden omgezet in een goede BV-structuur. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de cijfermatige kant (de inbrengberekeningen), de verplichtingen richting de fiscus (verzoekschriften) en aan de aansturing van de notaris. Aan de hand van balansen en een casus wordt verduidelijkt wat de valkuilen zijn en waar de kansen liggen.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2022.

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 12 januari 2022
17.30 - 20.00 uur

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook per 1 januari 2022 het geval zijn.  Prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

BTW en vastgoed

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 14 februari 2022
17.30 - 20.00

De BTW-regelgeving rondom vastgoed is complex en verandert voortdurend. Hoe houdt u uw kennis nog up-to-date? Voorkom dat u in de waan van de dag ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op dit gebied mist. Bij de levering van vastgoed of de beslissing om vastgoed te gaan verhuren is het van belang te bezien hoe hiervoor de BTW mee wordt omgegaan: is de overdracht van vastgoed of de huursom met BTW, zonder BTW of is er een keuze? Deze vraag is niet alleen belangrijk voor het factureren maar er kunnen ook consequenties zijn voor in het verleden in aftrek gebrachte BTW. Tijdens de cursus BTW en vastgoed combineren we theorie en praktijk en wordt u in kort tijdsbestek helemaal bijgepraat.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • BTW en levering van vastgoed.
 • BTW en leegstand.
 • BTW en herziening.
 • BTW en verhuur.
 • BTW en verhuurplus.
 • BTW en multifunctionele accommodaties.
 • BTW, overdrachtsbelasting en samenloop BTW.
 • BTW valkuilen en praktische tips.

Grensoverschrijdende holdingstructuren

Voor accountants en belastingadviseurs

woensdag 16 maart 2022
17.30 - 20.00

De regels voor de vrijstelling van inhouding van dividendbelasting op dividenduitkeringen door Nederlandse BV’s aan hun buitenlandse aandeelhouder zijn per 1 januari 2018 drastisch gewijzigd. Per 1 januari 2018 is er een antimisbruikregeling geïntroduceerd in de dividendbelasting. Per 1 januari 2020 zijn deze regels verder aangescherpt. In het buitenland wonende DGA’s met een buitenlandse holding moeten zich nu afvragen of de Nederlandse BV wel dividenden vrij van Nederlandse dividendbelasting kan uitkeren aan de buitenlandse holding  Daarnaast golden er al de regels van het zogenoemde ‘technisch ab’ in de vennootschapsbelasting die ook per 1 januari 2020 zijn aangepast. Bovendien heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over deze materie, waardoor er VpB-plicht van de buitenlandse holding in Nederland kan ontstaan. Hier doorheen kruist het zogenoemde Multilaterale Instrument (MLI) dat in misbruiksituaties ook geen verdragsbescherming meer biedt. Kortom: veel fiscale beren op de weg bij een op zich eenvoudige vraag.

 

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting
 • Technisch AB VpB
 • MLI en verdragsbescherming
 • Recente jurisprudentie

Actualiteiten werkgeverszaken

Voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 25 april 2022
17.30 - 20.00

Over werkgeverszaken zijn diverse ontwikkelingen te melden. Voor u is het van cruciaal belang om hiervan op de hoogte te blijven. Zo blijft u op dit gebied een goede gesprekspartner voor uw klant. Om zo actueel mogelijk te zijn, zullen de te behandelen onderwerpen kort voor de cursus definitief worden vastgesteld. In ieder geval komen aan de orde:

 • uitwerking besluit IKV
 • uitwerking regeerakkoord m.b.t. werkgeverszaken
 • pensioenakkoord in de praktijk

Advisering terminale DGA

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 16 mei 2022
17.30 - 20.00

Je krijgt als adviseur van je klant (een dga of diens partner) te horen dat hij/zij nog maar een korte tijd te leven heeft. Wat zijn dan aandachtspunten om te bespreken? En dan niet zozeer algemene zaken op het gebied van (levens)testamenten en estate planning. Maar juist de specifieke aandachtspunten bij een dga.

Wat komt aan bod? Hetgeen speelt bij een dga die te horen heeft gekregen dat de levensduur vermoedelijk nog maar zeer beperkt zal zijn, en dan vooral op het gebied van:

 • Oudedagsvoorzieningen in eigen beheer:
  • lijfrenten;
  • ODV.
 • Tbs-vastgoed.
 • Aanmerkelijk belangheffing:
  • algemene systematiek;
  • ab bij bv zonder onderneming;
  • ab bij bv met onderneming.
 • Bedrijfsopvolgingsregeling in SW 1956.
 • Ondernemingsvermogen
 • Overige zaken:
  • testamenten;
  • vastgoed verhuurd via eigen bv aan bv van kind;
  • arbeidsovk.

BTW en concern

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 13 juni 2022
17.30 - 20.00

BTW en aandelenbezit is niet altijd even makkelijk te doorgronden. Met name de positie van houdstermaatschappijen en het eventuele recht op aftrek van voorbelasting is vaak de aanleiding voor discussie met de Belastingdienst. Maar ook het recht op aftrek bij verkoop van deelnemingen is niet altijd even duidelijk. Tijdens de cursus BTW en concern krijgt u heldere inzichten in dit onderwerp.  Na afloop van de cursus kent u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van BTW en concerns.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • BTW en houdstermaatschappijen
 • BTW en fiscale eenheid
 • Aftrek van BTW bij doorbelasten kosten
 • Aftrek van BTW bij aan- en verkoop van deelnemingen
 • BTW en beleggingen
 • BTW en pensioen BV
 • BTW valkuilen en praktische tips

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.