Cursusaanbod

DGA advisering inzake life events

Voor accountants en belastingadviseurs

maandag 19 september 2022
17.30 - 20.00 uur

De DGA kent u als de directeur-grootaandeelhouder in diverse hoedanigheden. Fiscale advisering is daarbij veelal de eerste insteek  en daarna overige veel voorkomende adviesthema’s. Hoe kun u uw advies verder verbreden en verdiepen? Daarbij komt u op enkele privé-aspecten van het DGA-terrein. Op dat terrein kan veel worden gewonnen, door goed in beeld te brengen welke life event wensen en vragen er spelen.

U komt langs de vragen omtrent de vormgeving van het huwelijk: is het “fris” dan wel heeft men behoefte aan “vermogensrechtelijke warmte”? Kunt u partneralimentatie uitsluiten? Welke faciliteiten kunt u gebruiken om de “ander” (lees: ex-partner) toch wat “extra” verzorgd achter te laten? Hoe kunnen de “pensioenlasten” bij echtscheiding worden beperkt? Hoe kunt u zich zo goed mogelijk financieel voorbereiden op de overlijdensrisico’s en nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperken?

Na afloop van de cursus bent u in staat de benodigde knelpunten en oplossingsrichtingen aan te dragen. In deze cursus geeft mr. Frits van der Kamp hiertoe vele handreikingen en tips aan de hand van praktijkvoorbeelden in combinatie met theoretische verdieping.

Achtereenvolgens passeren de volgende gebeurtenissen de revue:

1/2. Huwen & scheiden

 • Huwelijksgoederenrecht
 • Verdeling van aanmerkelijk belang
 • Onderscheid periodiek en finaal verrekenbeding
 • Verrekening aanmerkelijk belang
 • Hoe uitkoop partner te financieren?
 • Pensioenverevening

 

 1. Pensioen
 • Oudedagsverplichtingen
 • Lijfrenteregime
 • Pensioen
 • Kapitaalverzekeringen

 

 1. Overlijden
 • Testamentaire clausules en hoofdlijnen bij successieplanning DGA
 • Fiscale aspecten rond DGA testamentair en andere vormen vermogensoverheveling

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2022 en de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor de belastingadviseur

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 19 oktober 2022
17.30 - 20.00

Vanwege allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, hebben wij gemeend (naast de gebruikelijke bijeenkomst begin januari 2023 over de wijzigingen in het belastingstelsel per 1 januari 2023) een extra bijeenkomst te organiseren op woensdag 19 oktober 2022.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2022 aan de orde en wordt u bijgepraat over de (omvangrijke) belastingplannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. In kort tijdsbestek wordt u volledig geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal terrein.

Prinsjesdag 2022 en de gevolgen voor de loonadviseur

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 7 november 2022
17.30 - 20.00

Op Prinsjesdag zullen naar verwachting de nodige veranderingen worden aangekondigd. De heer Van Marrum zal met name de voor de loonadviseur van belang zijnde wijzigen op heldere wijze uiteenzetten.

Actualiteiten estateplanning

Voor Accountants & belastingadviseurs

maandag 28 november 2022
17.30 - 20.00

Door jurisprudentie en wetgeving verandert het speelveld van estate planning doorlopend. Wat is belangrijk en welke mogelijkheden biedt het?

In deze cursus krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden handvatten voor uw advisering.

Wat kunt u (niet) bereiken met een en/of rekening en het wijzigen van het huwelijksgoederenregime of het aangaan van een breukdelen gemeenschap.

Is een schenking binnen 180 dagen voor overlijden nu wel of niet belast voor de erfbelasting?

Ook de gevolgen van renteafspraken na een overlijden worden besproken. Tot slot worden een paar pakkende voorbeelden gegeven van instrumenten die een testament kunnen opvrolijken (en waarmee de belastingdruk flink kan worden verlaagd).

Aan de orde komen in ieder geval:

 • Huwelijksgoederenrecht: actualiteiten jurisprudentie met link naar de praktijk (beperkte gemeenschap van goederen, wijzigen aandeel in gemeenschap, art. 10 SW, etc.)
 • Schenken: Art. 12 Successiewet/180 dagen.
 • Testament en renteafspraken: hoe, wanneer? Erfrecht of schenking? Afvullegaat.
 • Overlijden: kort na elkaar / rampenclausule.
 • Testamentaire bepalingen: spelen met het testament.

Op 28 november zullen ook op dat moment andere actuele ontwikkelingen op het gebied van

estateplanning aan de orde komen. Er wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden.

Bijzondere bedingen in arbeidsovereenkomsten

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

maandag 12 december 2022
17.30 - 20.00

In veel arbeidsovereenkomsten worden zogenoemde “bijzondere bedingen” opgenomen. Denk daarbij aan het concurrentie- en/of relatiebeding, het proeftijdbeding, het geheimhoudingsbeding, het boetebeding, het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. Voor zover deze bedingen in de wet geregeld zijn, dienen zij te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Maar welke voorwaarden stelt de wet nu precies? Ook is van belang om op de hoogte te zijn van de (recente) jurisprudentie over genoemde bedingen. Verder dient er in 2022 een EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd te worden. Deze richtlijn heeft grote gevolgen voor met name het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding.

Tijdens de cursus worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de wettelijke bepalingen over de verschillende bedingen, de belangrijkste jurisprudentie en de ontwikkelingen op Europees niveau. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de in de praktijk meest voorkomende bijzondere bedingen en die bedingen waarbij sprake is van relevante wijzigingen in wetgeving of rechtspraak.

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2023

Voor Accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs

woensdag 11 januari 2023
17.30 - 20.00

Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt de belastingwetgeving jaarlijks per 1 januari op de nodige fronten gewijzigd. Zeker is dat dit ook per 1 januari 2023 het geval zijn.

prof. E.J.W. Heithuis zal de belangrijkste wetswijzigingen de revue laten passeren.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.