Colleges op Maat - Vakgerichte scholing op het gebied van fiscaliteit & accountancy

colleges op maat, colleges, college's op maat, colleges, collegesopmaat, lezing, lezingen, cursus, cursussen, fiscaliteit, fiscaal, accountancy, accountant, vlissingen, middelburg, walcheren, zeeland, brabant, goes, breda, keyn, keyn.nl

Sprekers

Mr. P.A. ter Beest

Mr. P.A. ter Beest is eigenaar van PensioenPodium, een onafhankelijk pensioenmedium. Peter is een onafhankelijke pensioenspecialist in de breedste zin van het woord. Tot eind 2012 was hij als directeur/partner verbonden aan Akkermans & Partners een toonaangevend "full service" pensioenbedrijf, waaraan hij thans op parttime basis is verbonden als associate partner. Peter is afgestudeerd in notarieel recht en voormalig kandidaat-notaris. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering omtrent pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen vanuit fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch oogpunt. Hierin richt hij zich met name op de accountants- en belastingadviespraktijk, waarbij met name de pensioenregeling van de DGA centraal staat. Tevens is heer ter Beest als docent verbonden aan Akkermans & Partners Cognitief. Daarnaast treedt hij regelmatig op als spreker voor diverse bijeenkomsten en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

Prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan de (thans) Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Hij is thans hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar fiscaal recht aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij als wetenschappelijk adviseur verbonden aan BDO Belastingadviseurs. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag. De heer Heithuis schrijft regelmatig artikelen in de fiscale vakpers en heeft diverse boeken op zijn naam staan. Voorts treedt hij regelmatig op als spreker op cursussen, seminars, symposia en congressen. Hij is tot slot hoofdredacteur van Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht.

mr. dr. M.J. Hoogeveen

Mascha Hoogeveen heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg waar zij ook is gepromoveerd. Vanaf 1985 werkt zij bij de Belastingdienst en sinds 1996 doceert zij ook aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. In 2011 is zij gepromoveerd op de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zij verzorgt regelmatig cursussen over dit onderwerp.

R.W. van Marrum

De heer R.W. van Marrum is eigenaar van adviesburo Operius en adviseert het MKB over werkgeverszaken. Tevens is hij docent van diverse cursussen voor loonadviseurs en salarisadministrateurs.

De heer C. Molenaar RA RV

Cor Molenaar is (mede)directeur/eigenaar van Extendum, een adviesorganisatie voor accountantskantoren. Vandaag de dag houdt hij zich, naast het besturen van de organisatie, voornamelijk bezig met corporate finance trajecten. Het begeleiden van koop/verkoop van ondernemingen, alsmede het adviseren bij (her)financieringen en reorganisaties/herstructureringen staan centraal. De interesse voor corporate finance heeft Cor in de loop der jaren ontwikkeld. "Je belandt middenin de strategie en het bestaansrecht van de onderneming. En dat in combinatie met de waarderingstechniek, het doel de transactie te optimaliseren en een stukje psychologie, maakt dit voor mij een mooi vak," aldus Cor. Om zijn kennis uit te breiden heeft Cor naast de RA opleiding ook de opleiding tot Register Valuator (erkend bedrijfswaardeerder) voltooid. Cor heeft een schat aan ervaring op het gebied van accountancy en advisering. Al sinds 1976 is hij, werkzaam in de branche. Begonnen bij diverse accountantsorganisaties en sinds de jaren negentig staat de advisering binnen het MKB centraal in zijn dagelijks werk. Daarnaast is zijn ervaring als bedrijfsadviseur op het gebied van insolventie zeer uitgebreid en is hij financieel directeur geweest bij een internationale productieonderneming. Dit allemaal heeft er toe geleid dat Cor vanuit zijn kennis en praktijkervaringen, in de loop der jaren mooie cursussen heeft ontwikkeld. Hij draagt met veel plezier deze kennis- en praktijkervaring over door middel van cursussen op het gebied van o.a. bedrijfswaarderingen, cijferanalyse, due diligence, Business Modellen Actief Advies, overname van het familiebedrijf en ondernemingen in zwaar weer.

Mr.dr. J.P. Quist

Jeroen (Paul) Quist is geboren op 31 oktober 1979 te Goes.

Hij heeft de volgende opleidingen doorlopen:
2006-2014 Promotie-onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor: prof mr. C.J. Loonstra. Gepromoveerd op 23 mei 2014 op het proefschrift met de titel: Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht.
1998-2002 Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Afstudeerrichting privaatrecht (cum laude). Met afstudeerscriptie winnaar van de Levenbach-scriptieprijs 2004.
1997-1998 Management, Economie & Recht (MER) aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen (propedeuse).
1992-1997 HAVO aan Het Goese Lyceum te Goes.

Zijn werkervaring kan als volgt kort worden samengevat:
Vanaf juni 2017 Advocaat/partner bij Wolf Legal te Vlissingen.
2014-2017 Advocaat bij Olie & De Jonge Advocaten te Goes.
2003-2014 Advocaat bij Adriaanse Van der Weel Advocaten te Middelburg.
Aandachtsgebieden: Arbeidsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Jeroen heeft de volgende nevenfuncties
- Universitair docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Redactielid van Tijdschrift ArbeidsrechtPraktijk (TAP).
Tot slot heeft Jeroen de nodige publicaties op zijn naam staan.

Drs. Paul Schut

Drs. Paul Schut (fiscaal econoom) is als estate planner verbonden aan Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem. Al meer dan 25 jaar adviseert hij vermogende particulieren en DGA's met betrekking tot hun financiële en estate planning, zowel nationaal als internationaal. Paul geeft veel lezingen en cursussen op zijn vakgebied, onder andere voor RB, SRA en notarissen. Daarnaast is hij auteur voor Vakstudie Nieuws en andere fiscale vakbladen.

Mr. C.W. van Vilsteren

Mr. C.W. van Vilsteren houdt zich bezig met de advisering op het gebied van BTW voor overheidsinstellingen en bedrijven. Naast het geven van praktische adviezen bestaan haar werkzaamheden voor een groot deel uit het doorlichten van organisaties op de aanwezigheid van fiscale valkuilen en het schrijven en implementeren in de administratieve organisatie van BTW-handboeken op maat voor grote ondernemingen en instellingen. Tevens begeleidt Carola in het kader van Horizontaal Toezicht veel risico analyses, TCF projecten en doet zij, door de Belastingdienst geaccordeerde, steekproeven. Carola van Vilsteren is in staat ingewikkelde BTW kwesties te vertalen naar concrete en praktische vraagstukken. Deze vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd en hiervoor wordt een concrete en praktisch uitvoerbare oplossing aangeboden. Carola is communicatief zeer vaardig en heeft een groot doorzettingsvermogen. Ondanks dat Carola aandacht heeft voor ruimere opvattingen opereert zij zeer daadkrachtig en besluitvaardig. Zij is gewend in teamverband te werken en indien nodig de leiding te nemen.

mr. P.E. van der Waal

Na de middelbare school heeft mr. P.E. (Elly) van der Waal Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (richting civiel recht en bedrijfsjuridisch). Daarna is Elly in dienst getreden bij de Belastingdienst en heeft zij de post-doctorale opleiding belastingrecht gevolgd aan de Rijks Universiteit te Leiden. Elly is inmiddels 30 jaar in dienst bij de belastingdienst en heeft op meerdere kantoren in Zeeland gewerkt. De laatste jaren is zij werkzaam als vaktechnisch coördinator formeel recht en boete voor de belastingkantoren MKB Breda en Middelburg. Daarnaast is zij werkzaam als docent bij de Belastingdienst Academie (het interne opleidingsinstituut van de belastingdienst).

Mr. J. Zwagemaker

Mr. Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www.BelastingBelangen.nl en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Gravenhage (civiele kamer).

Contact

Colleges op Maat
Postbus 47
4380 AA Vlissingen

Tel: (06) - 20135856
Fax: (0118) - 475731
info@collegesopmaat.nl